Вітаємо С. А. Масловату з успішним захистом дисертації!

5 грудня 2017 року о 9:30 в Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбувся прилюдний захист дисертації Масловатої Світлани Андріївни на тему: «Біоекологічні особливості видів і форм роду в'яз (Ulmus L.) та їх використання в озелененні у Правобережному Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація.

Робота виконана під керівництвом доктора сільськогосподарських наук Шлапака Володимира Петровича, професора, завідувача кафедри лісового господарства (Уманський національний університет садівництва).

Офіційні опоненти:

Ковалевський Сергій Борисович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Торосова Лілія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

Бажаємо Світлані Андріївні не припиняти плідної роботи на ниві науки!

Прес-служба УкрНДІЛГА