Вітаємо Мамчур В. В. з новим науковим досягненням – захистом дисертації!

5 грудня о 12:00 в Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбувся прилюдний захист дисертації Мамчур Валентини Василівни на тему: «Комплексне оцінювання інтродукції айланта найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) у Правобережному Лісостепу і Степу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація.

Робота виконана під керівництвом доктора сільськогосподарських наук Шлапака Володимира Петровича, професора, завідувача кафедри лісового господарства (Уманський національний університет садівництва).

Офіційні опоненти:

Гладун Григорій Борисович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка МОН України);

Торосова Лілія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії селекції (Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держлісагентства України та НАН України)

Зичимо Валентині Василівні наукової наснаги та успіхів!

Прес-служба УкрНДІЛГА