Вітаємо М. М. Діденка з успішним захистом дисертації!

5 червня 2018 року о 10:00 в Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбувся прилюдний захист дисертації Діденка  Максима  Михайловича на тему: «Природне насіннєве відновлення дуба звичайного в південній частині Лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Робота виконана під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Мєшкової Валентини Львівни, завідувача лабораторії захисту лісу УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

Офіційні опоненти:

Гойчук Анатолій Федорович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології лісу та мисливствознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Мазепа Василь Григорович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України МОН України.

Зичимо Максиму Михайловичу результативної праці та успіхів у науковій діяльності! 

Прес-служба УкрНДІЛГА