Віктор Ткач: Ліси України в системі пріоритетів екологічної політики

  27 листопада 2019 р. у Верховній Раді України під головуванням заступника Голови Верховної Ради Олени Кондратюк пройшли парламентські слухання на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років». В слуханнях взяли участь запрошені народні депутати України, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських і міжнародних організацій, провідні науковці, керівники спеціалізованих установ і підприємств.

  На слуханнях обговорювалися питання щодо захисту та раціонального використання природніх ресурсів, природоохоронного нагляду, державного моніторингу навколишнього природнього середовища, поводження з відходами, охорони біологічного різноманіття, захисту природніх територій об’єктів природно-заповідного фонду, адаптації до глобальної зміни клімату тощо.

Від лісової галузі участь у парламентських слуханнях взяв директор УкрНДІЛГА член-кореспондент НААН України, професор, доктор с.-г. Віктор Ткач. Приводимо текст його виступу.

 

Ліси України в системі пріоритетів екологічної політики

  У сучасних умовах роль лісів набуває статусу одного з ключових природоохоронних чинників, які визначають екологічну безпеку України.

  Вже сьогодні відбувається глобальна зміна клімату, яка призводить до масового ослаблення європейських лісів, зокрема – лісів України. За прогнозними моделями, розробленими фахівцями нашого інституту спільно з європейськими вченими, навіть за найоптимістичнішим сценарієм вже в 2050 році лісорослинні умови Лісостепу та південної частини Поліської зони стануть наближеними до лісорослинних умов Степу. Тому вже зараз спостерігається катастрофічне всихання лісів.

  З огляду на це, необхідно терміново внести відповідні зміни та доповнення до законодавства, зокрема – до Лісового кодексу України, Законів України «Про оцінку впливу на довкілля», «Про тваринний світ» тощо. Радикального перегляду потребують «Санітарні правила в лісах України».

  Назріла гостра необхідність у розроблені та затвердженні Верховною Радою України Основних засад національної політики України у сфері лісових відносин. Аналогічний документ мають усі розвинені європейські країни.

  Необхідно також розробити Стратегію адаптації лісів до зміни клімату, яка враховувала б вимоги міжнародних зобов’язань України, а також законодавчо врегулювати питання, пов’язані із запровадженням національної інвентаризації лісів.

  До стратегічних пріоритетів екологічної політики України потрібно віднести збереження державної форми власності на ліси з урахуванням підтримки розвитку комунальної та приватної форм власності.

  Найбільш гострою для лісової галузі є проблема припинення з 2016 року фінансування заходів з ведення лісового та мисливського господарства із Державного бюджету України. Особливо негативно це позначилося на діяльності державних лісогосподарських підприємств Півдня та Сходу України – близько 1 млн гектарів цінних захисних лісів Степової зони залишаються без належної охорони та догляду, що призводить до їхнього масового пошкодження та всихання. Тому потрібно невідкладно врегулювати механізм фінансування лісового господарства, передбачивши збільшення видатків із загального фонду Державного бюджету на фінансування суспільно значущих заходів. Навіть у складні повоєнні роки держава виділяла кошти на створення нових лісів. Слід зазначити, що навіть для приватних лісів у європейських країнах виділяються цільові субсидії із державного бюджету.

  Доцільно створити Державний фонд розвитку лісового господарства. Це потребує внесення відповідних змін, передусім до Бюджетного та Податкового кодексів.

  Вимагає суттєвого перегляду та вдосконалення нормативно-правова база щодо запровадження наближеного до природи лісівництва, а також з ведення лісового господарства на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з урахуванням реабілітаційних процесів.

  У зв’язку з реформуванням земельних відносин в країні особливої уваги потребує реалізація заходів, передбачених Концепцією розвитку агролісомеліорації в Україні, яку було схвалено урядом ще в 2013 р. Проте жоден із запланованих концепцією заходів не виконаний. Тому гостро постає проблема, пов’язана із законодавчим врегулюванням питань утримання лісових смуг у зв’язку з процесами децентралізації.

  

  У заключному слові Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко виступив з пропозицією звернутися до Президента України та Уряду про оголошення наступного року Роком сталого розвитку в Україні. Народний депутат також запевнив, що Комітет готовий співпрацювати з усіма організаціями, науковою спільнотою і буде враховувати всі пропозиції у своїй діяльності. За результатами проведення парламентських слухань буде підготовлено проект їх рекомендацій і відповідний проект Постанови Верховної Ради України.

 

Прес-служба УкрНДІЛГА