Відбулася нарада директорів установ і підприємств науково-дослідної мережі УкрНДІЛГА

22 листопада 2019 р. в Інституті відбулася нарада директорів установ і підприємств науково-дослідної мережі УкрНДІЛГА.

У нараді взяли участь адміністрація, керівники відділів, завідувачі лабораторій Інституту та Краснотростянецького відділення УкрНДІЛГА, а також директори Поліського філіалу УкрНДІЛГА, ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА», ДП «Вінницька ЛНДС», ДП «Київська ЛНДС», ДП «Луганська АЛНДС», ДП «Маріупольська ЛНДС», ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС», ДП «Харківська ЛНДС»,  

Директор УкрНДІЛГА, член-кореспондент НААН України, професор, доктор с.-г. наук В. П. Ткач виступив із доповіддю та підбив підсумки наукової та господарсько-фінансової діяльності Інституту за 10 місяців 2019 року, а також окреслив завдання на майбутній, 2020-й рік.

Він порекомендував збільшити обсяги виконання науково-дослідних робіт та послуг на договірних засадах. Так, на думку директора Інституту, на підприємствах необхідно розширювати наукові роботи та створювати нові дослідні об’єкти з проведення комплексних рубок, збереження генофонду, відтворення кращих популяцій лісотвірних порід, лісовідтворення і лісорозведення тощо. В. П. Ткач також запропонував керівникам дослідних підприємств активніше використовувати додаткові шляхи отримування коштів для потреб своїх організацій. Зокрема, це – реалізація декоративного садивного матеріалу, саджанців фундука тощо.

Заступник директора УкрНДІЛГА Н. Ю. Висоцька у своєму виступі акцентувала увагу керівників підприємств науково-дослідної мережі на необхідності оновлення бази даних щодо науково-дослідних об’єктів. Вона також наголосила на необхідності висвітлення на сайтах Інституту та мережі ювілейних дат лісівничої науки. Н. Ю. Висоцька повідомила про особливості проведення атестації співробітників УкрНДІЛГА, філіалів і станцій, відзначила необхідність вживання заходів щодо покращення якості наукової звітності, посилення діяльності щодо опублікування результатів наукових досліджень, забезпечення підготовки наукових монографій, статей у фаховому збірнику «Лісівництво і агролісомеліорація», рейтингових та закордонних виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science. .

Головний інженер В. О. Манойло, серед іншого, наголосив на необхідності забезпечення виконання до кінця року запланованих заходів на науково-дослідних об’єктах, завершення виконання плану з проведення лісокультурних заходів, збереження лісів від незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства, охорони хвойних молодняків від вирубування на різдвяні ялинки в передноворічний період тощо.

Також він підкреслив, що під час реалізації декоративного садивного матеріалу, саджанців і різдвяних ялинок підприємства мережі повністю не використовують усі сучасні засоби та можливості, зокрема рекламу на сайтах станцій, в мережі Інтернет тощо.

Директори філіалів, станцій та Краснотростянецького відділення УкрНДІЛГА доповіли про проблеми на місцях, недоліки в науковій і господарській діяльності та заплановані заходи щодо їхнього усунення.

Підбиваючи підсумки, учасники наради констатували, що в поточному році співробітниками Інституту та підприємств дослідної мережі проведено значну роботу щодо проведення наукових досліджень, надання послуг за договорами, розроблення нормативних документів та іншої наукової продукції, ведення господарства. Першочерговим завданням для співробітників УкрНДІЛГА та науково-дослідної мережі до кінця 2019 року має бути підготовка вихідних документів відповідно до тематичного плану наукових досліджень 2015–2019 рр.

Прес-служба УкрНДІЛГА