Вчені УкрНДІЛГА взяли участь у 18-му міжнародному симпозіумі IUFRO щодо правових аспектів сталого розвитку європейських лісів у Республіці Молдова (м. Кишинів)

11–15 вересня 2018 року в м. Кишинів відбувся 18th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development. Уперше цей міжнародний симпозіум проводився в Австрії (м. Оссіах) 20 років тому та вже став традиційним.

На ньому були представники з 14 країн світу: Австрія, Білорусь, Канада, Косово, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Туреччина, Україна, Чехія, Японія. У симпозіумі взяв участь завідувач лабораторії економіки та організації лісового господарства УкрНДІЛГА, кандидат економічних наук Торосов Артем Сергійович. Було презентовано дві доповіді (автори: В. П. Ткач, А. С. Торосов, А. О. Калашніков): «Development of economic and legal relations in forestry of Ukraine» та «Improvement of the financial system of forestry in Ukraine in modern conditions».

Презентація доповіді

Основні висновки доповідей зводяться до наступного.

Реформування системи управління лісового господарства України потребує внесення суттєвих змін та доповнень до чинного законодавства, відповідного удосконалення нормативно-правової бази лісової галузі, створення нових інституцій на центральному і територіальному рівнях та оптимізації організаційно-виробничої структури лісогосподарських підприємств.

Розвиток економіко-правових відносин у лісовому господарстві України має включати такі важливі позиції:

  • розвиток нормативно-правової бази ведення лісового господарства;
  • збереження переважно державної форми власності на ліси на сучасному етапі розвитку країни;
  • розвиток комунальної та приватної власності на ліси;
  • збереження державних підприємств лісового господарства на правах юридичних осіб;
  • функціонування та посилення ролі центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісових відносин;
  • створення регіональних лісогосподарських структур на правах юридичних осіб для виконання господарських функцій;
  • фінансова система і фіскальна політика в лісовому господарстві повинні стимулювати господарську діяльність державних підприємств;
  • створення цільового фонду фінансування лісового господарства України дасть можливість впроваджувати принципи самофінансування галузі під час виконання лісогосподарських робіт, залишаючи за державним бюджетом фінансування виключно суспільно значущих заходів;
  • розроблення та затвердження Національної лісової політики України.

Такі симпозіуми є вкрай важливими як з точки зору наукових підходів до проблеми удосконалення законодавства та системи управління лісового законодавства, так і з практичних міркувань, оскільки є можливість перейняти закордонний досвід, особливо країн Балтії, Східної та Центральної Європи. Але є такі позиції щодо реформування лісового господарства, які повинні враховувати й традиції ведення лісового господарства України та ментальність лісівників країни загалом.

Далі учасників ознайомили з досвідом роботи лісомисливського господарства Страшени. Особливе зацікавлення присутніх викликало проведення у лісгоспі поступових рубок головного користування в дубових насадженнях.

Лісомисливське господарство Страшени

Учасники симпозіуму в лісомисливському господарстві Страшени

Природне відновлення дубових насаджень після першого прийому поступових рубок головного користування (2015 рік)

Природне відновлення дубових насаджень після 3-х прийомної поступової рубки головного користування (1-й прийом – 1998 рік)

На симпозіумі особливо підкреслювалася важливість співпраці лісівників різних країн щодо удосконалення законодавства та лісових відносин у контексті сталого розвитку європейських лісів.

А. С. Торосов,
канд. екон. наук, завідувач лабораторії економіки
та організації лісового господарства УкрНДІЛГА