В Україні розпочато розроблення національного стандарту лісоуправління за системою PEFC

15 січня 2020 року в Києві на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулося перше засідання Робочої групи з розробки національного стандарту лісоуправління за системою PEFC. Система PEFC являє собою альянс національних добровільних систем лісової сертифікації, які підтримують стале (невиснажливе) ведення лісового господарства (https://www.pefc.org).

Довідково: Програма схвалення систем лісової сертифікації PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) сьогодні є найбільшою поширеною у світі системою добровільної лісової сертифікації – майже дві третини площі сертифікованих лісів мають сертифікат PEFC.

Ініціатором розроблення національного стандарту лісоуправління за системою PEFC виступила асоціація «Національна система лісової добровільної сертифікації», яка є господарським відкритим добровільним неприбутковим договірним об’єднанням юридичних осіб та створена на невизначений строк з метою розроблення та впровадження національної системи зі сталого управління лісами. Асоціація має на меті відповідати принципам PEFC та національного законодавства України (http://www.woodcertification.com.ua).

Учасників засідання привітав Лакида Петро Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України. Він наголосив на важливості підтримки розвитку сталого (невиснажливого) лісоуправління в Україні та побажав учасникам засідання плідної роботи.

До складу Робочої групи увійшли представники різних зацікавлених сторін (органів лісоуправління, бізнесу й промисловості, неурядових організацій, науково-технічного співтовариства та профспілок), а також консультанти і спостерігачі. Від УкрНДІЛГА до Робочої групи залучений Ігор Букша – завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів.

На першому засіданні було обрано Голову та Секретаря Робочої групи з розробки національного стандарту лісоуправління за системою PEFC. Відкритим голосуванням учасники засідання одноголосно обрали Головою Робочої групи Марчука Юрія Миколайовича – Голову Товариства лісівників України, завідувача кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції НУБіП України. Секретарем Робочої групи одноголосно обрали Оборську Аллу Едуардівну, виконавчого директора асоціації «Національна система лісової добровільної сертифікації», доцента кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України.

Учасники засідання обговорили першу версію проекту національного стандарту лісоуправління за системою PEFC, яку розробили національні експерти, представники органів сертифікації – Сергій Розвод (ТОВ «ЛегалЛіс»), Володимир Ковалишин (організація SGS), Георгій Бондарук (організація NEPCon), та погодили план подальшої роботи, який передбачає такі етапи (http://www.woodcertification.com.ua):

  • Підготовка Робочою групою першої редакції стандарту. Перше публічне обговорення – 60 днів із моменту оголошення про початок публічного обговорення.
  • Підготовка другої редакції стандарту за результатами першого публічного обговорення. Друге публічне обговорення – 30 днів із моменту оголошення про початок публічного обговорення. Польова апробація стандарту залученими органами сертифікації.
  • Підготовка третьої (остаточної) редакції стандарту за результатами другого публічного обговорення. Направлення стандарту до PEFC International на затвердження.

Закінчення роботи над національним стандартом лісоуправління за системою PEFC очікується не пізніше 31 січня 2021 року.

Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА