УЧАСТЬ У РОБОТІ 39-ОЇ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

Робота групи з лісових пожеж проводиться щорічно під егідою Служби з надзвичайних ситуацій «Copernicus» (EMS).

Copernicus – це програма Європейського Союзу спостереження за Землею. У рамках цієї програми проводиться збір даних із космічних супутників (сімейство супутників Sentinel), які ведуть спостереження за Землею та з наземних станцій, повітряних і морських сенсорів. Ці дані дозволяють ефективно проводити моніторинг поверхні землі, водних ресурсів та атмосфери за допомогою методів дистанційного зондування землі, а також підтримку в прогнозуванні, управлінні і зменшенні негативних наслідків від природних та техногенних катастроф (повені, лісові пожежі, землетруси тощо).

У рамках програми Copernicus проводиться також попередня обробка даних, у результаті споживачі отримують достовірну й актуальну інформацію в шести тематичних областях: моніторинг землі, моніторинг моря, моніторинг атмосфери, зміни клімату, реагування на надзвичайні ситуації.

Служба надзвичайних ситуацій Copernicus (Copernicus EMS) надає інформацію для реагування на надзвичайні ситуації щодо різних видів катастроф, включаючи метеорологічні небезпеки, геофізичні небезпеки, техногенні катастрофи. Copernicus EMS складається з компонента, що забезпечує формування мап за вимогою користувача для реагування на надзвичайні ситуації, компонента раннього попередження та моніторингу повеней (European Flood Awareness System– EFAS), посух (the European Drought Observatory – EDO), а також лісових пожеж (the European Forest Fire Information System  –EFFIS).

EFFIS надає інформацію за даними ДЗЗ щодо лісових пожеж та щодо їх екологічного впливу на регіони Європи, Близького Сходу та Північної Африки. EFFIS забезпечує інформацію щодо поточної і майбутньої пожежної небезпеки за умовами погоди (Fire Weather Index), активних пожеж та їх масштабів за даними ДЗЗ (VIIRS та MODIS). 

Цьогорічна зустріч, організована Службою з надзвичайних ситуацій Copernicus EMS, складалася зі спільних пленарних засідань, після яких проводилася паралельна робота інших груп Copernicus EMS, як-от: 14-та щорічна зустріч EFAS (European Flood Awareness System), щорічний семінар зі застосування продуктів Copernicus EMS та 3-я щорічна зустріч EDO/GDO (глобального моніторингу посух).

На пленарних засіданнях розглядалися майбутні кроки щодо розбудови Copernicus EMS, а також прикладні аспекти застосування кожного з компонентів системи.

До роботи в експертній групі з лісових пожеж залучені представники з країн, які включені до мережі EFFIS. Сюди входять 25 країн Європейського Союзу, 12 європейських країн, що не входять до ЄС та 5 країн Північної Африки та Близького Сходу.

Під час роботи експертної групи обговорювався минулорічний та поточний пожежонебезпечні сезони та кампанії країн з профілактики та пом’якшення наслідків пожеж. Після чого було обговорено особливості методик оцінювання пожежної небезпеки на національному (кожна країна представляла свою національну систему оцінювання пожежної небезпеки) та загальноєвропейському рівні. Обговорено сильні, слабкі сторони кожної методології та можливі шляхи для їх удосконалення. Україну представляв с. н. с. лабораторії екології лісу Сидоренко С. Г. Зважаючи на те, що Україна була представлена вперше, було підготовлено дві доповіді: «Wildfires in Ukraine. Short report» та «Fire risk assessment in Ukraine». На основі першої доповіді було підготовлено інформацію для включення її в офіційний щорічник JRC technical reports «Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa».

Більше інформації про Copernicus на сайті: https://www.copernicus.eu/en

         С. Г. Сидоренко, канд. с.-г. наук,

с. н. с. лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА