У Будапешті (Угорщина) відбулася міжнародна мережева зустріч REUFlS «Лісова мережа інвазивних видів Європи та Середньої Азії (REUFIS)»

17–19 жовтня 2017 р. у м. Будапешт (Угорщина) відбулася міжнародна мережева зустріч REUFІS «Лісова мережа інвазивних видів Європи та Середньої Азії (REUFIS)». Цю зустріч організовує регіональний офіс Європи та Центральної Азії в тісному співробітництві із секретарем мережі професором Ferenc Lakatos з Інституту захисту сільськогосподарських культур та лісу, Університет Шопрона (Institute of Silviculture and Forest Protection, University of West-Hungary).

Під час регіонального семінару зі здоров’я лісів представники з 26 країн Європи та Центральної Азії зібралися разом для обміну інформацією стосовно проблем, пов'язаних з лісовими інвазивними видами. Україну репрезентували фахівці лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА канд. с.-г. наук Скрильник Юрій та канд. с.-г. наук Зінченко Ольга, а також представник ДСЛП «Львівлісозахист» Василь Сеник.

Організаторами мережевої зустрічі було проведено тренінг щодо інвазивних видів короїдів, особливостей їх морфології, біології та розповсюдження, лектором якого був представник Університету Флориди Jiri Hulcr.

У Міністерстві сільського господарства відбулося засідання учасників, на якому обговорювали питання щодо зміни клімату та розповсюдження інвазивних видів комах, рослин, ссавців та їхнього впливу на лісову екосистему. На нараді до уваги учасників було подано низку презентацій.

У презентації на тему «Розповсюдження інвазивних видів ссавців в лісах Угорщини» (Krisztian Katona, PhD, SzentIstvan University institut for Wild life Conservation) було висвітлено стрімке розповсюдження та шкідливість єнотоподібного собаки, дикої кішки, євразійського бобра, європейського кролика, європейського муфлона, дикого кабана та ін., а також методи моніторингу та шляхи припинення розмноження та масового розповсюдження.

У доповіді на тему «Екзотичні паразити у міських насадженнях» (Lucio Montecchio, University of Padova Italy) автор висвітлив проблему визначення та ідентифікації захворювань, які трапляються у насадженнях, що ростуть у міських умовах, та проблему розвитку додаткових послух у лісовому господарстві для діагностування хвороб та шкідників. Доповідач акцентував увагу на необхідності проведення семінарів та лекцій із залучанням відповідних спеціалістів.

У презентації на тему «Глобальні зміни клімату та стрес-фактори, які є підставою для розповсюдження інвазивних видів» (Prof. Csaba Matyas, University of West Hungary, Institut of Environmental and Earth Sciences NEESPI Focus Research Center for Non boreal Eastern Europe Sopron, Hungary) було представлено картографічні показники зміни клімату, опадів та температурний прогноз до 2100 року. Дослідження показали, що на рівнинній частині переміщення кліматичної зони відбувається у 10 разів швидше. У зв’язку з цим зміна кліматичних зон спричинить зміни у складі рослинності.

У презентації на тему «Наслідки вторгнення інвазивних видів у зв’язку з глобальним потеплінням» (Ferenc Lakatos, Institut of Silviculture and Forest Protection, University of West-Hungary) було висвітлено показники глобальної зміни клімату за останні 50 років та питання нестачі вологи у період вегетації. Було показано процеси адаптації комах до збільшення температурного режиму, а саме прискорення процесів розвитку окремих стадій, що веде до змішення кількості поколінь за вегетаційний період. Доповідач висвітлив динаміку відхилення середньодобової температури за період 1967–2016 рр. Автор зробив акцент на необхідності посилення профілактичних заходів, які повинні бути направлені на підвищення стійкості лісів.

Усі експерти взяли активну участь у груповій дискусії, під час якої науковці обмінювались інформацією та досвідом щодо лісових інвазивних видів, з подальшим координуванням діяльності в регіоні та за його межами. При обговорюванні було визначено основні цілі для забезпечення подальшої роботи ФАО:

– створення мережі для формування бази обміну. Така мережа буде сприяти обміну інформацією, мобілізації ресурсів та підвищенню обізнаності суспільства про лісові інвазивні види. Через неї експерти, організації, групи дослідників та інші зацікавлені особи зможуть спілкуватися один з одним;

– створення нормативної бази для формування офіційних документів;

– розроблення профілактичних заходів поширення. Створення дорожньої карти.

– розроблення заходів в області комунікаційної роботи і підвищення рівня обізнаності громадськості. Критично важливим тут є доведення до керівних органів, фахівців в галузі лісового господарства і громадськості інформації про те, як швидко поширюються лісові інвазивні види і яку загрозу вони становлять для природних ресурсів;

– створення веб сайту на транскордонних територіях;

– створення проекту на регіональному рівні;

– складання робочого плану на наступний рік.

О. В. Зінченко, Ю. Є. Скрильник,
лабораторія захисту лісу УкрНДІЛГА