Сорти горіхоплодих селекції УкрНДІЛГА відновлено в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Нещодавно в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, було відновлено сорти фундука і волоського горіха селекції Українського науково-дослідного інституту лісівництва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Загалом відновлено вісім сортів фундука («Болградська новинка», «Боровський», «Дар Павленка», «Лозівський шаровидний», «Пірожок», «Серебристий», «Степовий 83», «Шедевр») і два сорти горіха волоського («Красавець» і «Курзім»).

Перспективи розвитку селекції фундука передбачають насамперед подальші дослідження отриманих форм і сортів, зокрема їхнє всебічне оцінювання, детальне вивчення морфологічних та адаптивних особливостей, репродуктивної біології сортів. Важливим кроком у розвитку горіхівництва в Україні може стати проведення генетичної ідентифікації сортів. Не втрачає актуальності й продовження гібридизаційних робіт з метою отримання гібридів наступних поколінь, більш пристосованих до кліматичних умов України. Ширшому впровадженню кращих сортів має сприяти вдосконалення технологічних прийомів їхнього розмноження, зокрема в умовах in vitro.

С. А. Лось, канд. с.-г. наук, с. н. с.,
завідувач лабораторії селекції УкрНДІЛГА