Роботи із сортовипробуваня тополь в УкрНДІЛГА

Стрімкий розвиток світової біоенергетики зумовлює необхідність пошуку та розроблення принципово нових підходів до ведення лісового господарства. Запровадження плантаційного лісовирощування в Україні дасть змогу зменшити ресурсний тиск на інші категорії лісів, підвищити лісистість держави та продуктивність насаджень, скоротити терміни вирощування деревини з можливістю подальшого її використання для енергетичних цілей.

В Україні перші спроби масштабного вирощування плантацій тополі зроблено у 1950-х роках. Нині такі роботи у державі активізувалися, основну увагу приділяють вивченню агробіологічних та технологічних аспектів вирощування, добору та селекції перспективних культиварів тополі. Під час відбору необхідно звертати увагу на особини зі швидким ростом, стійкістю до хвороб, шкідників, несприятливих погодних чинників і враховувати їхню адаптивну здатність до конкретних типів лісорослинних умов та особливості росту.

З метою відбору перспективних для плантаційного лісовирощування в умовах Лівобережного лісостепу України видів, гібридів, сортів-клонів та кандидатів у сорти тополь і верб у 2014 році у Південному л-ві ДП «Харківська ЛНДС» було створено сортовипробні культури. 

Співробітниками лабораторії селекції УкрНДІЛГА у жовтні 2017 р. було проведено облік та обміри рослин на цій ділянці.

Серед досліджених cортів-клонів та кандидатів у сорти тополь максимальною середньою  висотою вирізнялася «Слава України» (306,3 см), мінімальною – «Ноктюрн» (220,7 см). Найбільший середній діаметр мала тополя «Слава України» (20,3 мм), найменший – сорт-клон «Львівська» (14,5 мм). Слід зазначити, що за ростовими характеристиками у 2017 році, на відміну від попередніх років, тільки 3 з 9 досліджених варіантів тополь достовірно перевищували контроль («Львівська») за висотою та діаметром. Найкращими клонами тополі виявилися «Слава України», «Новоберлінська-3» та «Стрілоподібна», які перевищували контроль за висотою на 24,0 %, 18,8 % та 16,1 % відповідно; за діаметром – 39,3 % та 35,4 %. За результатами трирічних спостережень вже можна зробити попередні висновки про перспективність випробуваних культиварів тополь за швидкістю росту. Стабільно кращими є варіанти «Слава України», «Новоберлінська-3» та «Дружба». Необхідно також зазначити, що тополя «Роганська» вирізняється як швидкістю росту, так і декоративними якостями. Тополя «Ноктюрн», яка за ростовими характеристиками стабільно відстає від контролю, має дуже високу декоративність.

Тополі у сортовипробних культурах 2014 року створення:

 

'Гулівер'                                                                               'Дружба'

 

'Константа'                                                                      'Новоберлінська-3'

 

'Ноктюрн'                                                                        'Роганська'

 

'Слава України'                                                                   'Стрілоподібна'

 

'Торопогрицького'                                                               'Львівська'

У жовтні 2017 р. співробітниками лабораторії селекції у межах наукової співпраці з доцентом кафедри садово-паркового господарства Білоцерківського НАУ  Іщук Л. П та с. н. с наукового відділу природи Полтавського Краєзнавчого музею ім. Василя Кричевського Халимон О. В. було обстежено сортовипробні культури тополь на Полтавщині (Машівська сортодослідна станція Полтавської філії державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»). Культури було створено у 1982 році, загальна їхня площа – 0,8 га. На час створення тут було представлено 10 сортів у трьох повторюваннях кожен, розміщення рослин на окремих ділянках 3 ´ 3 м, на інших – 6 ´ 6. На жаль, до 35-річного віку частина варіантів не збереглася.

За отриманими даними, 4 з 6 досліджених варіантів у віці 35 років за запасом деревини на 1 га перевищують контроль («Львівська») на 70,5–87,0 %. Найбільш перспективними на цій ділянці виявилися тополі «Новоберлінська-7» та «Стрілоподібна».

Л. О. Торосова , О. В. Халимон , Л. П. Іщук  на Машівській сортодослідній станції

 Л. О. Торосова, 
с. н. с. лабораторії селекції УкрНДІЛГА