Представники УкрНДІЛГА та НУБІПУ взяли участь у спільному семінарі FOREST EUROPE та FAO щодо усвідомлення внеску агролісомеліорації у зміцнення стійкості агроландшафтів Європи

З 08 по 11 жовтня 2018 року в м. Будапешт у Міністерстві сільського господарства Угорщини відбувся спільний семінар FOREST EUROPE та FAO щодо усвідомлення внеску агролісомеліорації у зміцнення стійкості агроландшафтів Європи. У роботі семінару взяли участь науковці і фахівці сільського і лісового господарства з 20 країн Європи, Латинської Америки, Північної Америки та Середземномор’я, зокрема з Австрії, Ірландії, Іспанії, Бразилії, Німеччини, Канади, Польщі, Угорщини, Франції, Туреччини, України та ін.

До складу учасників від України входили заступник директора Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації Наталя Висоцька та співробітники кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України професор Василь Юхновський, старший викладач Ганна Лобченко, аспірант Юрій Іваненко.

Основною метою семінару був обмін сучасними знаннями, а також налагодження взаєморозуміння і співпраці в галузі агролісівництва між сільськогосподарським і лісовим сектором. Учасники семінару заслухали доповіді, які стосувалися ролі агролісомеліоративних насаджень для підвищення екологічної стійкості ландшафтів у різних країнах та адаптації до змін клімату.

Значний інтерес учасники семінару виявили до доповіді української делегації «Досвід і перспективи агролісівництва в Україні (полезахисні лісові смуги як частина агролісомеліоративних систем)», в якій було узагальнено понад 200-літній досвід агролісомеліоративного виробництва в Україні, наведено сучасний стан полезахисних лісових смуг та захисних лісів, висвітлено об’єкти Докучаєвської експедиції, які діють до цього часу.

Під час дискусій були також обговорені питання щодо політичного сприяння розвитку агролісомеліорації. Агролісомеліоративні ресурси слід розглядати в контексті глобальної стратегічної політики ФАО ООН. Параметри агролісомеліоративного господарства повністю узгоджуються з Порядком сталого розвитку та цілями сталого розвитку до 2030 року та Директивами ФАО щодо сталого сільського господарства та розвитку села. Більш того, агролісомеліорація може допомогти вирішити велику кількість ініціатив європейського рівня, включаючи Загальноєвропейську стратегію біорізноманіття та землекористування, Європейську конвенцію з пейзажів та Європейську програму зміни клімату. Агролісомеліорацію в ЄС слід розуміти також в контексті Спільної аграрної політики (CAP), і в цьому контексті різними політичними суб’єктами та фермерами, які займаються землями сільського та лісового господарства, була заснована Декларація Корка 2.0.

Під час наради було неодноразово наголошено, що агролісомеліорація може ефективно сприяти досягненню низки екологічних та соціальних цілей на високому рівні, водночас цінність деяких цих переваг не повністю сприймається ринками.

Учасники семінару відвідали демонстраційну ділянку агролісівництва та отримали практичний досвід зі стійкого лісокористування в Угорщині.

Результатом роботи семінару є рекомендації щодо подальшого розвитку агролісомеліорації на загальноєвропейському рівні, домовленість щодо обміну досвідом з агролісомеліорації між Україною та іншими країнами, зокрема розглянуто доцільність організації літньої школи для підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у сфері агролісомеліорації, а також подальшу наукову співпрацю в наукових проектах у рамках програми «Горизонт 2020».

Н. Ю. Висоцька,

перший заступник директора УкрНДІЛГА