Польові роботи на науково-дослідних об’єктах лабораторії лісівництва

У вересні – жовтні згідно з тематичним планом та програмно-методичною запискою по темі № 1 «Удосконалити способи та технології проведення рубок у рівнинних лісах України» науковці лабораторії лісівництва УкрНДІЛГА старші наукові співробітники В. А. Лук’янець  та М. Г. Румянцев продовжили роботи на науково-дослідних об’єктах.

Стаціонарні унікальні багатоваріантні досліди закладено під керівництвом професора В. П. Ткача  в дубових деревостанах державного підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція» у 2009 р.

Дослідні об’єкти призначені для вивчення способів і технологій переформування ослаблених порослевих дубових деревостанів, які виключені з режиму головного користування, шляхом проведення лісовідновних рубок рівномірно-поступовим, групово-поступовим, смугово-поступовим або вибірковим способами в поєднанні з рубками догляду та подальшим створенням лісових культур, а також наступним насіннєвим природним відновленням.

Кожний із трьох дослідів містить 6 варіантів. Три варіанти спрямовані на штучне відновлення лісу шляхом висівання жолудів, створенням лісових культур сіянцями з відкритою та закритою кореневими системами, а решта варіантів – на природне відновлення лісу. Нині вік природних і штучних дубових молодняків становить 10 років, і в них вже було проведено перше освітлення.

Результати досліджень свідчать, що найкраще природним насіннєвим шляхом господарсько цінні породи відновлюються на варіантах дослідів, де лісовідновні рубки були проведені смугово-поступовим і рівномірно-поступовим способами в поєднанні із заходами сприяння природному відновленню.

Природне поновлення дуба на варіанті лісовідновної рубки смугово-поступовим способом у поєднанні із заходами сприяння природному відновленню у Липецькому лісництві

Серед варіантів дослідів, де під час переформування ослаблених порослевих дубняків проведення лісовідновної рубки поєднувалось зі штучним лісовідновленням, кращими показниками характеризувалися культури на варіанті, де застосовано смугово-поступовий спосіб лісовідновної рубки з наступним створенням на зрубах лісових культур шляхом садіння однорічних сіянців дуба із закритою кореневою системою.

Культури дуба, створені однорічними сіянцями із закритою кореневою системою у Південному лісництві

Виконані науковцями лабораторії лісівництва дослідження є важливими для удосконалення нормативної бази, що регламентує проведення лісовідновних рубок. Отримані результати будуть враховані під час розроблення відповідних рекомендацій, передбачених тематичним планом науково-дослідних робіт.

 В. А. Лукянець,
с. н. с. лабораторії  лісівництва УкрНДІЛГА
 М. Г. Румянцев,
с. н. с. лабораторії  лісівництва УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук