Польові дослідження молодих вчених УкрНДІЛГА

11 липня 2018 р. колективом молодих вчених (к. с.-г. н., с. н. с. Кукіна О. М., к. с.-г. н., с. н. с. Зінченко О. В., к. с.-г. н., с. н. с. Скрильник Ю. Є., м. н. с. Сидоренко С. В., аспірантка Чорнявська І. Р., к. с.-г. н., в. о. с. н. с. Румянцев М. Г., м. н. с. Бондар О. Б., аспірантка Лісіна І. С., аспірант Кутя М. В., к. с.-г. н., в. о. с. н. с. Сидоренко С. Г.) проведено дослідження сучасного стану та особливостей росту полезахисних та стокорегулюючих лісових смуг на землях сільськогосподарського призначення у ДГ «Елітне» Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України.

Роботи були присвячені вивченню видового складу комах і хвороб, особливостей формування лісового середовища як під наметом, так і на узліссях лісових смуг, а також їхнього впливу на урожайність сільськогосподарських культур – озимої пшениці (Triticum aestivum L.) та гороху посівного (Pisum sativum L.).

С. н. с. Зінченко О. В. і с. н. с. Скрильник Ю. Є. вивчають видовий склад комах у полезахисних лісосмугах

У результаті проведених досліджень було виявлено видовий склад комах і хвороб на деревах ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) та клена гостролистого (Acer platanoides L.); видовий склад та густоту підліску й підросту під наметом досліджуваних лісових смуг; видовий склад і рясність живого надґрунтового покриву як під наметом, так і на узліссях лісових смуг; відзначено позитивний вплив дослідних лісових смуг на урожайність культур до відстані, що дорівнювала 5-кратній висоті смуги (близько 100 м).

Рада молодих вчених УкрНДІЛГА