Покращення стану та підвищення меліоративної ефективності захисних лісових насаджень різного цільового призначення

Система поліфункціональних захисних лісових насаджень на сільськогосподарських землях є дієвим довгостроковим та ефективним засобом зменшення негативних наслідків впливу екстремальних факторів клімату степової зони. Лісові насадження різного цільового призначення, складу, віку та конструкцій утворюють лісоаграрний ландшафт на землях, підпорядкованих Ольгинській селищній раді (Волноваський район Донецької  області). Основна їхня частина створена у 50–80 роки минулого сторіччя. На сьогодні полезахисним смугам властиве добре розвинуте лісове середовище та щільна конструкція, яка зменшує меліоративну ефективність насаджень. Внаслідок наявності складних понадлімітних узлісь має місце значна втрата врожаю сільськогосподарських культур за рахунок зменшення площі ріллі. Крім того, протягом останніх десятиліть лісові насадження зростали в екстремальних погодних умовах, зумовлених довготривалими посухами без надходження продуктивних опадів та високими середньодобовими показниками температури повітря і ґрунту впродовж вегетаційного періоду. Це спричинило понаднормовий відпад дерев і незадовільний санітарний стан насаджень.

Формування оптимальної конструкції та забезпечення проектної ширини полезахисних лісових смуг забезпечується проведенням комплексу своєчасних лісівничих заходів. Науковцями УкрНДІЛГА розроблені «Рекомендації щодо покращення стану та підвищення меліоративної ефективності захисних лісових насаджень різного цільового призначення (2007 р.)», які регламентують ведення господарства в таких насадженнях.

Керуючись цими рекомендаціями, цього року силами орендарів для формування оптимальних конструкцій та підвищення ефективності існуючих полезахисних смуг проведено наступні лісівничі заходи:

– санітарні рубки для покращання сучасного стану полезахисних лісових смуг, бо внаслідок довготривалої відсутності лісівничих доглядів та екстремальних погодних умов у насадженнях присутня значна частка сухих, умираючих та вітровальних дерев;

– обрізування гілок дерев крайніх рядів на висоту (в межах 4–5 м), достатню для проходу сільськогосподарської техніки (на ДП «Маріупольська ЛНДС» свого часу була розроблена система проведення даних заходів в насадженнях різного віку та доведено їхню біологічну безпечність та економічну ефективність);

– корчування понадлімітних узлісь та повернення ріллі до сільськогосподарського користування.

ДП «Маріупольська ЛНДС»