ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК УкрНДІЛГА. ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

На території Південного лісництва (кв.130) розташований дендропарк Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА), що займає площу 16 га. У ньому нараховуються 264 види, 16 форм і 35 гібрид деревних і чагарникових рослин, які належать до 84 родів з 32 родин (станом на 2005 р.). Найбільш широко представлено родини Pinus та Quercus. Так, родина Pinus представлена 12 видами, 17 міжвидовими гібридами та багатьма формами. Родину Quercus представлено 12 видами та 5 міжвидовими гібридами. 

Умовно територію дендропарку можна розділити на «нову» та «стару» частини. Перші посадки на території «старої» частини дендропарку були проведені в період з 1947 по 1964 рр. під керівництвом співробітників УкрНДІЛГА В.I. Добровольського та М.А. Федорова (кількість видів та форм склала 120 таксонів). У 1982 році площу дендропарку було збільшено на 6,0 га. Посадки проводили під керівництвом проф. П.І.Молоткова. Унікальності колекції «нової» частини дендрологічного парку надають висаджені на його території гібридні форми представників родів Pinus, Quercus, Corylus, а також дерева сосни звичайної, вирощені з насіння,обробленого мутагенами та зібраного в зоні ЧАЕС. У 80-ті роки таксономічний склад «нового» дендропарку був представлений більш ніж 200 видами, формами, гібридами та мутантами деревних рослин. У цей період в південно-східній частині «старого» дендрарію було висаджено бук, сосну жовту, ялини Енгельмана та колючу, псевдотсугу Мензiса та ялицю одноколірну.

Серед дослідних ділянок на території «старої» частини дендропарку найбільшу цінність в селекційному плані являють культури ліщини деревоподібної (Corylus colurnaL.), модрини  сибірської (Larix sibiricaL.) та ялини європейської (Picea abiesL.). Культури ліщини деревоподібної вважаються одним з потенційно важливих об’єктів для заготівлі насіння на території Лісостепової зони України.

Роботи з міжвидової гібридизації сосен було проведено у 80-ті роки П.І. Молотковим і В.О. Ілліним. Серед 17 гібридних форм, висаджених на території «нової» частини дендропарку, високою продуктивністю та прямими стовбурами вирізняються гібриди с. веймутовах с. веймутова мексиканська(P. strobus ×P.ayacahuite) та с. веймутова х с. веймутова гімалайська (P. strobus × P. wallichiana).

У 80-ті роки були висаджені міжвидові гібриди дуба, отримані Н.І. Давидовою, а також потомства дуба звичайного ф. пірамідальна та гібридів дуба С.С. П’ятницького, сучасні дослідження яких дозволили оцінити як особливості їхнього росту, розвитку та морфології, так і декоративну цінність. Результати оцінки декоративних властивостей гібридів дуба вказують на високу перспективність їх застосування в ландшафтній архітектурі.

Одним з найбільш цінних селекційних об’єктів в «новій» частині дендропарку є висотно-екологiчнi культури ялiвцю вiргiнського, вирощені з насіння, одержаного у 1979  р. iз США. На ділянці було висаджено рослини 53 походжень із 6 штатів. Нині збереглися представники 40 кліматипів.

У 2014 році було розпочато перший етап реконструкції «старої» частини дендропарку, який передбачає проведення робіт на території так званого «малого та великого півкола» (1,85 га). Протягом 2014-2018 рр. під час реконструкції «старої» частини дендропарку висаджено близько 500 рослин 86 таксонів хвойних і листяних видів, зокрема куртини гінкго дволопатевого, модрини західної, тсуги канадської.

На території дендропарку ведуться дослідження росту і розвитку інтродукованих видів деревних рослин, гібридів сосни, дуба та фундука, мутантів сосни та географічних походжень ялівцю віргінського, а також роботи з отримання нових гібридних форм. За результатами досліджень виявлено найбільш перспективні види інтродуцентів, гібриди та походження ялівцю віргінського. Вивчено цитологічні особливості видів і гібридів сосни, оцінено гібриди дуба і фундука за комплексом ознак.

ДП «Харківська ЛНДС»

Фото Є.А.Губіна